More Views

NICOLAS CATENA ZAPATA Cabernet Sauvignon Magnum

Availability: In stock

0,00 ₫

Quick Overview

Vang đỏ Argentina | WA: 98 

Details

Vang đỏ ARGENTINA

Được lựa chọn khắt khe và pha trộn theo tỷ lện hoàn hảo giữa các giống nho Cabernet Sauvignon & Malbec, Nicolas Catena Zapata chỉ được sản xuất vào những năm thu hoạch nho nổi bật

Product Tags

Sử dụng khoảng trắng để phân cách các Từ khóa . Sử dụng dấu ngoặc đơn (') cho các cụm từ .

You may also be interested in the following product(s)